7 Cerita Rakyat Bahasa Jawa Singkat Dengan Gambar

By | Agustus 5, 2023

Cerita rakyat bahasa Jawa singkat ini bisa digunakan untuk mendongeng maupun sebagai materi pengenalan bahasa jawa untuk anak ataupun siswa.

Berikut ini adalah contoh cerita yang populer di masyarakat dari berbagai daerah yang diuraikan secara singkat dan lengkap.

1. Malin Kundang

cerita rakyat bahasa jawa malin kundang

Ono ing desa pesisir, uring wong lanang jenenge Malin Kundang, uwong enom kang nduweni ambisi. Dheweke lungo menyang negara sing adoh kanggo golek rejeki.

Sawise suwe, Malin Kundang dadi uwong kang sugih lan duwe kapal gedhe. Nanging, sakwise bali deweke kemaki ora kelingan marang ibune. Ibune sing lara banjur ngutuk Malin supoyo dadi watu.

Akhire Malin Kundang dadi watu ono ing pantai. Legenda babagan Malin Kundang dadi pasinaon supoyo awake dewe ngajeni marang wong tuwa.

2. Jaka Tarub

cerita rakyat bahasa jawa jaka tarub

Ing sawijining desa, uripe Jaka Tarub, nom-noman sing apik atine. Sawijining dina, dheweke nemokake pitung bidadari adus ing sumber. Jaka Tarub njupuk kain saka salah sijine bidadari, Nawang Wulan, banjur nikah.

Dheweke duwe anak lanang lan urip seneng. Nanging, Nawang Wulan rumangsa kabotan dening rahasia kain kasebut lan pungkasane mbukak kabeh. Jaka Tarub kepengin mbalekake kain kasebut, nanging Nawang Wulan kudu bali menyang kahyangan.

Jaka Tarub pisah karo kulawargane. Dheweke urip minangka bakul sayuran ing sekitar. Senadyan kangelan, Jaka Tarub tetep bekti marang putrane. Crita iki mulang babagan pengorbanan, kesetiaan, lan pentinge nampa akibat saka tumindak kita.

3. Roro Jonggrang

cerita rakyat bahasa jawa roro jonggrang

Ing Jawa, ana wong enom jenenge Bandung Bondowoso kang ntresnani marang Roro Jonggrang. Nanging, Roro pengen nolak.

Supoyo iso nolak dheweke nggawe syarat kanggo Bandung yaikumbangun sewu candhi ing wayah wengi. Kanthi bantuan jin, Bandung wis meh rampung. Nanging, Roro Jonggrang ngapusi dheweke supaya srengenge teko luwih disek, saengga Bandung gagal.

Baca Juga  5 Alasan Pentingnya Mendidik Anak Sesuai Usia Perkembangan

Akhire Roro Jonggrang dadi patung candhi sing durung rampung. Carita iki dadi pengiling-iling kita bab kawicaksanan lan kelicikan.

4. Keong Mas

cerita rakyat bahasa jawa keong mas

Ing sawijining desa, ana randha miskin karo putrine, Keong Mas. Ing sawijining dina, randha kasebut nemokake keong emas ing sawah. Bekicot bisa malih dadi prawan ayu, lan randha ndhelikake rahasia kasebut.

Nalika Keong Mas wis gedhe, ibune dilarang mlebu alas. Nanging, rasa penasaran ndadekake dheweke nekat lunga. Ing alas, dheweke ketemu pangeran sing nggantheng. Wong loro padha tresna lan nikah.

Nanging, pangeran mesthi ora ngerti asal-usule Keong Mas. Nalika pangeran nemokake keong emas ing jero balunge keong emas, banjur bali menyang sawah. Keong Mas malih dadi keong lan ninggal pangeran.

Crita iki mulang babagan pentinge manut aturan lan akibat saka tumindak kita, uga nilai-nilai katresnan lan pengorbanan ing sesambetan.

5. Timun Mas

cerita rakyat bahasa jawa timun mas

Sepasang wong tuwa diwenehi kanugrahan duwe anak saka timun gedhe. Bocah mau jenenge Timun Mas. Nalika umur 17 taun, dheweke diancam dening Raksasa. Kanthi bantuan kewan ajaib, Timun Mas iso lolos. Raksasa kasebut nguyak menyang alas larangan, ing kono raksasa kasebut dicekel makhluk gaib.

Timun Mas tuwuh dadi prawan ayu lan apikan. Carita iki mulangake nilai-nilai kekendelan, keadilan, lan welas asih.

6. Bawang Putih lan Bawang Putih

cerita rakyat bahasa jawa bawang merah bawang putih

Bawang Merah meri karo mbakyune, Bawang Putih, sing luwih ditresnani ibune. Bawang Merah fitnah Bawang Putih lan diusir metu. Nalika nggoleki ibune, Bawang Putih ketemu karo kidang sing mbantu mbukak goroh. Akhire Bawang Merah getun lan ketemu maneh karo Bawang Putih.

Crita iki mulang babagan pentinge jujur, ngajeni, lan ngapura ing hubungan kulawarga.

Baca Juga: Lembar kerja calistung

Baca Juga  7 Alat Peraga Edukasi Untuk Anak TK/PAUD

7. Legendha Danau Toba

cerita rakyat bahasa jawa legenda danau toba

Ing jaman biyen, ana sepasang anak manungsa sing ditolak dening sukune. Wong loro mau dioyak nganti ketemu wit sekti. Wit mau malih dadi prau gedhe nalika nututi. Nalika badai, prau kasebut dadi pulo sing saiki diarani Pulau Samosir.

Bocah-bocah manungsa iki dadi leluhure suku Batak Toba. Crita iki nggambarake asal-usul lan keberanian suku Batak lan mulang babagan pentinge ngadhepi tantangan kanthi tekad lan semangat sing dhuwur.

Demikianlah Cerita rakyat bahasa Jawa semoga bermanfaat dan menambah referensi ada, terima kasih.

Tinggalkan Komentar